wyszukiwarka
 


v

 

Dane kontaktowe

Zapraszamy Państwa do naszych biur na terenie Warszawy, Łomianek i Leszna:

ul. Elektoralna 11/5
00-137 Warszawa
tel./fax: 22 654-19-40
e-mail: elektoralna@wigro.pl
Zobacz mapę

ul. Partyzantów 30
05-092 Łomianki
tel./fax: 22 751-80-70
e-mail: lomianki@wigro.pl
Zobacz mapę

ul. Błońska 7
05-084 Leszno
tel.: 22 487-86-38
tel.: 603-962-687
e-mail: leszno@wigro.pl
Zobacz mapę

 
Nasi Partnerzy

 


Dzięki PKN możemy podjąć się obsługi Twoich nieruchomości lub realizować Twoje zlecenia w całej Polsce.
 

Tym profesjonalnym narzędziem możemy Ci pomóc wycenić Twoją nieruchomość.

 

Miasto/Gmina Jabłonna, Jabłonna
Przeznaczenie działki inwestycyjna
Pow. całkowita [m2] 9535.00 m²
Cena 1180000 PLN (123,75 PLN / m²)

Łączną powierzchnię 9535 m2 stanowią niezabudowane działki: 2060m2, 3725 m2 i 3750m2, położone w miejscowości Jabłonna po obu stronach ulicy Modlińskiej.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego grunt 2060m2 w części przeznaczony jest: "(przeznaczenie podstawowe) pod usługi nieuciążliwe i (przeznaczenie towarzyszące)na:budynki gospodarcze,
miejsca postojowe i garaże przewidziane do obsługi terenów: U, zieleń urządzoną, obiekty małej architektury, infrastrukturę techniczną.
Na tym terenie dopuszcza się:
-lokalizowanie usług turystyki z zakresu: hotele, motele, itp., realizację zabudowy gospodarczej i garażowej wyłącznie w skali i formie architektonicznej dopasowanej do budynku usługowego,
-sytuowanie zabudowy ze ścianą bez otworów na granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli na działce
sąsiedniej zabudowa jest usytuowana również na tej granicy;
Zakazuje się budowy garaży w poziomie piwnic.
Ustala się maksymalną wysokość zabudowy:
a) usługowej: 3 kondygnacje nadziemne (łącznie z poddaszem użytkowym) - 12 m;
b) gospodarczej i garażowej - 5 m;
Ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 0,3;
Nakazuje się zachowanie minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej:
-30% powierzchni działki budowlanej w całości zlokalizowanej poza terenem WOCHK;
Na działce:
-zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem uzbrojenia terenu;
-zakazuje się przekraczania standardów jakości środowiska, w tym standardów jakości powietrza poza granicami działki, do której prowadzący działalność posiada tytuł prawny;
-nakazuje się stosowanie ogrzewania gazem, olejem opałowym lekkim o zawartości siarki do 0,3 %, zasilanie elektrycznością, energią odnawialną lub innym paliwem ekologicznym;
Zakazuje się lokalizowania na terenach usług uciążliwych oraz związanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów, warsztatów i myjni samochodowych, handlu hurtowego, których działalność (w tym okresowa) może stanowić uciążliwość wykraczającą poza granice działek, na których jest prowadzona;
Tereny częściowo znajdują się w strefie uciążliwości komunikacyjnej (tj. 40 m od planowanej krawędzi jezdni trasy komunikacyjnej klasy: KDG i KDGP);
Tereny częściowo znajdują się w strefie złożonych warunków gruntowo – wodnych, w jej zasięgu dopuszcza się lokalizowanie zabudowy po wykonaniu ekspertyzy geologicznej określającej warunki gruntowo – wodne;"

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jabłonna  działka 3725 m2 znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę usługową. Ustala się: maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,0; maksymalną powierzchnię zabudowy w odniesieniu do działki - 50 %; minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 20%;maksymalną wysokość zabudowy 3 kondygnacje nadziemne - 12 m;stosowanie pokrycia dachów w formie dachówki, materiałów o wyglądzie zbliżonym do dachówki lub blachy montowanej wyłącznie na rąbek stojący dla dachów dwuspadowych i wielospadowych z kolorystyką w tonacji czerwieni, brązu oraz szarości. Zakazuje się lokalizowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 1500m2. Dopuszcza się stosowanie dachów o dowolnej geometrii. Grunt znajduje się w strefie potencjalnej uciążliwości komunikacyjnej i zakazuje się lokalizowania na tym terenie szpitali, domów opieki społecznej, budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży. Nakazuje się też stosowanie indywidualnych zabezpieczeń przed hałasem i wibracjami. Teren znajduje się w strefie złożonych warunków gruntowo-wodnych i niezbędne jest uwzględnienie tego w procesie inwestycyjnym, zakazuje się realizacji kondygnacji podziemnych, zmieniania rzeźby terenu (niwelowania), lokalizowania usług związanych ze składowaniem,przetwarzaniem i zbieraniem odpadów.Część działki znajduje się na terenie przeznaczonym pod drogi (ekspresowe/ruchu przyspieszonego i drogi zbiorcze).
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jabłonna działka 3750m2 w części znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę usługową, stacje paliw płynnych oraz stacje gazu płynnego, zabudowę produkcyjną, magazyny towarzyszące zabudowie usługowej i produkcyjnej.Ustala się: maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,0; maksymalną powierzchnię zabudowy w odniesieniu do działki - 50 %; minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 20%;maksymalną wysokość zabudowy 3 kondygnacje nadziemne - 12 m;stosowanie pokrycia dachów w formie dachówki, materiałów o wyglądzie zbliżonym do dachówki lub blachy montowanej wyłącznie na rąbek stojący dla dachów dwuspadowych i wielospadowych z kolorystyką w tonacji czerwieni, brązu oraz szarości. Zakazuje się lokalizowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 1500m2. Dopuszcza się stosowanie dachów o dowolnej geometrii.Grunt znajduje się w strefie potencjalnej uciążliwości komunikacyjnej i zakazuje się lokalizowania na tym terenie szpitali, domów opieki społecznej, budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży. Nakazuje się też stosowanie indywidualnych zabezpieczeń przed hałasem i wibracjami. Zakazuje się lokalizowania usług związanych ze składowaniem,przetwarzaniem i zbieraniem odpadów.Część działki jest pod zabudowę usług nieuciążliwych z parametrami i wskaźnikami kształtowania zabudowy j/w.  Część działki znajduje się na terenie przeznaczonym pod drogi (ekspresowe/ruchu przyspieszonego i drogi zbiorcze)się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową i usługową z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych i składowych nieuciążliwych (strefa uciążliwości w granicach działki), w części działki znajdują się na terenie przeznaczonym pod drogi (ekspresowe/ruchu przyspieszonego i drogi zbiorcze).
 

Galeria zdjęć

Nieruchomość
Stan prawny własność
Zagosp. działki niezagospodarowana
Ukształtowanie działki płaska
Kształt działki prostokąt
Dojazd asfalt/kostka
Otoczenie działki niezabudowane
Dane kontaktowe do agenta
Imię i nazwisko Maria Kostrzoń
Telefon 227518170
Telefon komórkowy 606892225
E-mail maria.kostrzon@wigro.pl
Nr licencji 6023
Oddział Agencja Nieruchomości Wigro Groszyk AGR- Oddział II w Łomiankach
Osoba odpowiedzialna
Nr licencji 6023
Formularz kontaktowy
Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Przejdź do góry strony

Zobacz najnowsze oferty

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

rozumiem